รับเหมาก่อสร้าง

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัท ได้ดําเนินงานในธุรกิจ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง มานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่โครงการขนาดกลาง จนถึงโครงการก่อสร้างที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และครบวงจร ซึ่งบางโครงการ ต้องการอาศัยความชํานาญ และเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทมีผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน ด้าน คุณภาพของงานที่ดี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (MASCI)

อ่านต่อ
working
experience

Year

40
Work service

ประเภทโครงการ

We are uncompetitor in architectural solutions Friendly neighbour there that power. Keep away Architecture who try to Ambitions people do that really great.

โรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด

โรงพยาบาล

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด

ที่พักอาศัย

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด

ห้างสรรพสินค้า

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด

คลังสินค้า

รายละเอียดอธิบาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

รายละเอียด
All Projects

ธุรกิจของเรา

We are uncompetitor in architectural solutions Friendly neighbour there that power. Keep away Architecture who try to Ambitions people do that really great.

Blog Section

ข่าวประชาสัมพันธ์

We are uncompetitor in architectural solutions Friendly neighbour there that power. Keep away Architecture who try to Ambitions people do that really great.