สมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูล

*หลังจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบไฟล์อื่นๆของท่าน ดังนี้ :

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *
เงินเดือนที่ต้องการ *
วันที่พร้อมเริ่มงาน *

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ *
นามสกุล *
Name *
Surname *
ชื่อเล่น
เพศ
อายุ
วัน/เดือน/ปี เกิด *
สถานภาพทางหหาร
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

เอกสารแนบ

ใบสมัครงาน*
Resume*
สำเนาบัตรประชาชน*
วุฒิการศึกษา*
รูปถ่าย*
หนังสือรับรองการผ่านงาน*