รางวัลและการรับรอง

รางวัลและการรับรอง

รับรองผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รุ่นที่ 1 (ปี 2566) โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัล PSG ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน MASCI

บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015)

รางวัล TEC รับเกียรติบัตรจาก บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตเมทิลเอสเธอร์ แห่งที่ 2

รางวัล TEC รับเกียรติบัตรจาก บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โครงการ METHYL ESTER PLANT II CIVIL & STEEL STRUCTURE (SOUTH)

รางวัล TEC รับเกียรติบัตรจาก บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา โครงการ METHYL ESTER PLANT II CIVIL & STEEL STRUCTURE