โครงการของเรา

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ :
148 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
PTT ME

วันที่เริ่มงาน :
29/12/2016

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/03/2018