โครงการของเรา

บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด

มูลค่าโครงการ :
137.5 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
TIESCO

วันที่เริ่มงาน :
01/01/1990

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
01/01/1991