โครงการของเรา

บริษัท เดอะ ดิโพลเเมท จำกัด

มูลค่าโครงการ :
55.5 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
บริษัท อาร์กคอน จำกัด

วันที่เริ่มงาน :
10/09/2017

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
13/05/2018