โครงการของเรา

บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

มูลค่าโครงการ :
743 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
ENLIGHTEN PROJECT MANAGEMENT

วันที่เริ่มงาน :
22/04/2016

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/03/2020