โครงการของเรา

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ :
47 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
BETAGRO

วันที่เริ่มงาน :
12/09/2016

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
10/05/2017