โครงการของเรา

บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

มูลค่าโครงการ :
73.065 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
S Design

วันที่เริ่มงาน :
01/01/1997

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
01/01/1998