โครงการของเรา

บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ราชบุรี (1989) จำกัด

มูลค่าโครงการ :
124 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :TIESCO

วันที่เริ่มงาน :
01/01/1990

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/12/1990