โครงการของเรา

บริษัท โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จำกัด

มูลค่าโครงการ :
154 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
-

วันที่เริ่มงาน :
18/07/2017

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
09/01/2019