โครงการของเรา

บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสปิตอล จำกัด

มูลค่าโครงการ :
228.98 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
สถาปนิก 110

วันที่เริ่มงาน :
01/03/2006

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
30/09/2007