โครงการของเรา

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ :
419.962 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
โมเดิร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์

วันที่เริ่มงาน :
01/04/2006

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/12/2007