โครงการของเรา

บริษัท กรุงเทพภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มูลค่าโครงการ :
679 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
MEC

วันที่เริ่มงาน :
01/11/2013

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
31/01/2016