โครงการของเรา

บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด

มูลค่าโครงการ :
82.72 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
Connel Wagner (Thailand)

วันที่เริ่มงาน :
01/10/2006

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
30/06/2007