โครงการของเรา

บริษัท สยาม เดลีซ จำกัด

มูลค่าโครงการ :
289.72 ล้านบาท

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ :
Project Alliance

วันที่เริ่มงาน :
15/09/2013

กำหนดงานแล้วเสร็จ :
30/06/2014