ข้อมูลบริษัท

นายแวน ฮวง ดาว

ประธานคณะกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  1. วิทยาลัยเทคนิคแห่งแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน :