พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* โรงงานน้ำตาลอุตรดิตถ์
* ระบบท่อและแทงค์โมลาส โรงงานน้ำตาล TCC
* อาคารคลังสินค้าโรงงานน้ำตาล TCC
* หอหล่อเย็น บจก. ไทยพาราไซลีน
* ศูนย์กระจายสินค้า บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์
* กะรนฮิลเรสซิเดนซ์

บริษัทได้ทำการปรับปรุงการจัดการคุณภาพ

บริษัทได้ทำการปรับปรุงการจัดการคุณภาพให้เป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001:2008) ทำให้ สามารถควบคุมการทำงาน และวัดผลการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดียิ่งขึ้น

 
เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 352.50 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 217.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 100 ล้าน หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.50 บาทและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 117.50 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (TIES-W1) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 117.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* สายการผลิตที่ 3 รวมทั้งหอหล่อเย็น บจก. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์
* ศูนย์กระจายสินค้า บมจ. ซีพีออล์
* อาคารโรงงานใหม่ บจ. คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* โรงหล่อแห่งใหม่ บจก. มากอตโต
* บ่อน้ำขนาด 1 ล้าน ลบ.ม. บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่
* โรงงานเรซิ่นแห่งใหม่ บจก. นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)
* การขยาย Liquid Plant และ Power House ชั้น 3 บจก. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)
* โรงพิมพ์ในนิคมบางปู บจก. สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
* การขยายอาคารโรงงาน 663 & 664 บจก. มิชลิน (หนองแค)
* โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ส่วนต่อขยายอาคาร A
* SB Design Sqare สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
* ชลลดาเพลสคอนโดมิเนียม
* กะรนฮิลเรสซิเดนซ์
* สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* งานโยธาและสถาปัตยกรรม SMGT Furnace-1 บจก. สยามมาลายากล๊าส (ประเทศไทย)
* อาคารโรงงานทำสีแห่งใหม่ บจก. สยามแลมเมอร์ส
* อาคารโรงงาน บจก. แอคคิวเรท เทคโนโลยี
* อาคารคลังสินค้า บจก. สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
* โรงพยาบาลรามคำแหง อาคาร 4
* โรงพยาบาลภูเก็ตนานาชาติ อาคารสิริโรจน์
* คาร์ฟูร์ คลอง 3 อาคารหลัก
* คาร์ฟูร์ พระราม 2 อาคารหลัก
* SB Design Square สาขาภูเก็ต
* โตโยต้า ชัวร์ เฟส 1, 2, และ 3 นนทบุรี
* เดอะ เน็กท์ คอนโดมิเนียม
* อาคารหลัก โรงเรียนวัฒนา