พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* โรงแยกก๊าซ ยูนิต 4 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* โรงงานกระดาษ หมายเลข 4 บจก. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ทั้งในงานด้านวิศวกรรม และด้านการบริหาร ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท ในช่วงแรกเน้นงานด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน และติดตั้งงานระบบต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม และต่อมาขยายธุรกิจรับก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครบวงจร ซึ่งบางโครงการต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีสูง