พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัทได้ขยายการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมโครงการก่อสร้างประเภทอื่น ๆ อาทิ ศูนย์การค้า อาคารสูงเพื่อพัก อาศัย โรงพยาบาล โรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร

 
ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารคลังสินค้า บจก. สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
* อาคารโรงงาน บมจ. เบียร์ไทย (1991)
* คาร์ฟูร์ สาขาภูเก็ต อาคารหลัก

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารคลังสินค้าแหลมฉบัง บจก. สยามมิชลินมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลส์
* อาคารซ่อมบำรุงทางไกลและระบบสาธารณูปโภค บมจ. การบินไทย
* คาร์ฟูร์ นครศรีธรรมราช
* ไพรม์ แมนชั่น 3

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคาร 191 สำนักงาน ห้องสุขา และสาธารณูปโภค บจก. สยามมิชลิน
* อาคาร 661 และส่วนต่อขยาย Aircraft Building บจก. ยางสยามอุตสาหกรรม
* อาคารโรงงานและฐานวางเครื่องจักร และงานเหล็กเตาหลอม บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
* ปรับปรุงสำนักงานและระบบสาธารณูปโภค บจก. เอ็นเอส อิเล็กทรอนิกส์
* อาคารโรงงานและระบบต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบท่อ ถังบรรจุขนาดใหญ่ และระบบควบคุม บจก. นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)
* อาคารโรงงาน 191, 612, 613, 622 และอาคารสาธารณูปโภค บจก. ยางสยามอุตสาหกรรม

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคาร F2 บจก. บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
* โรงงานแห่งใหม่ บจก. แม่พิมพ์ยางไทย
* อาคารโรงงานและอื่น ๆ บมจ. ทีมพรีซิชั่น
* งานโยธาและอาคารโรงงาน 521, 561, 643 บจก. สยามมิชลิน
* ส่วนต่อขยายอาคารผสม รวมถึงถนนและระบบระบายน้ำ บจก. ยางสยามพระประแดง
* ส่วนต่อขยายอาคารโรงงานแป้งเดิม บจก. โรเดีย ไทย อินดัสตรีส์