พัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญ

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคาร F2 บจก. บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
* โรงงานแห่งใหม่ บจก. แม่พิมพ์ยางไทย
* อาคารโรงงานและอื่น ๆ บมจ. ทีมพรีซิชั่น
* งานโยธาและอาคารโรงงาน 521, 561, 643 บจก. สยามมิชลิน
* ส่วนต่อขยายอาคารผสม รวมถึงถนนและระบบระบายน้ำ บจก. ยางสยามพระประแดง
* ส่วนเก็บของเสีย บจก. Thasco Chemical
* อาคาร Raw. Mill No. 3 บจก. สระบุรีซีเมนต์

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงาน บจก. เอ็นเอส อิเล็กทรอนิกส์ (1993)

ส่งมอบการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ดังนี้

* อาคารโรงงานผลิตจอ CRT บจก. ซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี

ประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

แม้ว่าประเทศไทยประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการที่รับไว้ทั้งหมดได้เรียบร้อย และส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการตามข้อตกลงในสัญญา และยังสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาต่าง ๆ กับคู่ค้า และธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง